Certificeringen

Op deze pagina vindt u een overzicht van een groot aantal certificeringen die voor coaches gelden. U kunt gemakkelijk naar de verschillende uitgevers doorklikken en verder lezen waar zij voor staan. Elke uitgever staat voor een eigen aanpak en vakgebied.


Logo AAMET

AAMET

AAMET International (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) is a registered not for profit professional association, with clearly defined aims and objectives. We are committed to maintaining strong codes of ethics and practice and to establish ourselves as the lead training provider of Emotional Freedom Techniques.

Meer informatie over AAMET


Logo ABvC

ABvC

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. De ABvC heeft de professionalisering van counseling in Nederland tot haar speerpunt gemaakt.

Meer informatie over ABvC


Logo Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland staat voor het fungeren als landelijke brancheorganisatie voor de gewichtsconsulent. Het doel is het; het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, en het professionaliseren hiervan. Daarnaast behartigt het de (algemene en collectieve) belangen van de leden op vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied.

Meer informatie over Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten


Logo Beroepsvereniging VBAG

Beroepsvereniging VBAG

De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Meer informatie over Beroepsvereniging VBAG


Logo BIG registratie

BIG registratie

Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Ook houdt het CIBG zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma’s. Het BIG-register Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

Meer informatie over BIG registratie


Logo Certified MBTI Coach

Certified MBTI Coach

In de training leert u alles wat nodig heeft om zelf met de MBTI te werken. In de training worden de theorie en praktijk van persoonlijkheidstypen behandeld aan de hand van oefeningen, groepsopdrachten, presentaties en illustraties. Aan bod komen: De theorie achter de MBTI Praktische vaardigheden in het bespreken van de MBTI in een-op-een- en groepssessies Afname en scoring Toepassingen van de MBTI, waaronder: zelfbewustzijn vergroten, coaching, individuele ontwikkeling, teamontwikkeling, omgaan met veranderingen, communicatie, beïnvloeding, het oplossen van problemen, stressmanagement Het interpreteren van de betrouwbaarheid en validiteit van de MBTI

Meer informatie over Certified MBTI Coach


Logo Certified Professional Co-active Coach (CPCC)

Certified Professional Co-active Coach (CPCC)

Certified Professional Co-active Coach (CPCC) by the Coaching Training Institute (CTI) / Co-active Training Institute

Meer informatie over Certified Professional Co-active Coach (CPCC)


Logo CMI

CMI

CMI borgt de kwaliteit van loopbaanprofessionals CMI stimuleert de ontwikkeling van loopbaanprofessionals CMI is geheel onafhankelijk CMI toetst normatief aan het beroepsprofiel CMI heeft een openbaar register voor Loopbaanprofessionals (RL’s) CMI is als certificerende instelling uniek in Europa CMI is geaccrediteerd volgens de Europese norm ISO / IEC 17024 CMI’s certificering is meer dan registratie CMI heeft een beschermd logo en beeldmerk voor RL’s

Meer informatie over CMI


Logo Co-Active Training Institute

Co-Active Training Institute

Co-Active Training Institute, formerly CTI - Coaching People toward Success Coaches Training Institute®, commonly known as CTI®, is the largest in-person coach training school in the world and the only program to teach CTI's ground-breaking Co-Active Coaching® model in highly interactive courses. CTI's proven whole-life coaching approach enables people to achieve success and fulfillment in their work and life through a powerful coach/client alliance that promotes and enhances the lifelong process of learning.

Meer informatie over Co-Active Training Institute


Logo Collectief Alternatief Therapeuten

Collectief Alternatief Therapeuten

Het CAT is er voor alle beroepsmatige alternatieve genezers, alternatieve therapeuten en complementaire therapeuten. Bron: https://catcollectief.nl/

Meer informatie over Collectief Alternatief Therapeuten


Logo DISC Factor

DISC Factor

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Meer informatie over DISC Factor


Logo EAI (European Individual Accreditation)

EAI (European Individual Accreditation)

The EMCC work together with EAI and exists to develop, promote and set the expectation of best practice in mentoring and coaching across Europe and beyond, for the benefit of society.

Meer informatie over EAI (European Individual Accreditation)


Logo EMCC

EMCC

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC, de Europese Raad voor Mentoring en Coaching) is er om de goede uitvoering en de verwachting van mentoring en coaching in Europa te bevorderen. Wij zijn een pan-Europese raad, die bestaat uit afgevaardigden uit verschillende nationale EMCC afdelingen, en daarbij directe leden heeft in landen waarin een lokale EMCC nog niet bestaat. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is tevens de EMCC Nederland en daarmee de vertegenwoordiger van de EMCC in Nederland.

Meer informatie over EMCC


Logo ICCI

ICCI

- ICCI establishes the competencies and standards of professionalism for career management providers. - ICCI employs independent, volunteer assessors who review professional portfolios for all who seek ICCI certification. - ICCI safeguards compliance with these set of standards among our certificants. - ICCI certification assures individuals and organizations that engage career management professionals that they are working with qualified, experienced, and ethical service providers. Bron: www.careercertification.org

Meer informatie over ICCI


Logo ICF

ICF

"Coachen is een ambacht, leer ik op mijn eerste ICF Global Conferentie in Montreal (2008). Een ambacht, dat faciliteert in groei en ontwikkeling op een manier, die mens en organisatie in alle aspecten in zijn waarde laat. De coach competenties van ICF-Global onderschrijven die gedachte en zijn voor mij steeds weer een bron van inspiratie. Fascinerend om mee te maken hoezeer dit ook door al haar leden, overal in de wereld , wordt gedragen. Voor ICF-Netherlands hoop ik hier, samen met u, een bijdrage aan te leveren. Maart 2014, Loeke Richter, voorzitter

Meer informatie over ICF


Logo ICF - Associate Certified Coach (ACC)

ICF - Associate Certified Coach (ACC)

"Coachen is een ambacht, leer ik op mijn eerste ICF Global Conferentie in Montreal (2008). Een ambacht, dat faciliteert in groei en ontwikkeling op een manier, die mens en organisatie in alle aspecten in zijn waarde laat. De coach competenties van ICF-Global onderschrijven die gedachte en zijn voor mij steeds weer een bron van inspiratie. Fascinerend om mee te maken hoezeer dit ook door al haar leden, overal in de wereld, wordt gedragen. Voor ICF-Netherlands hoop ik hier, samen met u, een bijdrage aan te leveren. Maart 2014, Loeke Richter, voorzitter

Meer informatie over ICF - Associate Certified Coach (ACC)


Logo ICF - Master Certified Coach (MCC)

ICF - Master Certified Coach (MCC)

"Coachen is een ambacht, leer ik op mijn eerste ICF Global Conferentie in Montreal (2008). Een ambacht, dat faciliteert in groei en ontwikkeling op een manier, die mens en organisatie in alle aspecten in zijn waarde laat. De coach competenties van ICF-Global onderschrijven die gedachte en zijn voor mij steeds weer een bron van inspiratie. Fascinerend om mee te maken hoezeer dit ook door al haar leden, overal in de wereld, wordt gedragen. Voor ICF-Netherlands hoop ik hier, samen met u, een bijdrage aan te leveren. Maart 2014, Loeke Richter, voorzitter

Meer informatie over ICF - Master Certified Coach (MCC)


Logo ICF - Professional Certified Coach (PCC)

ICF - Professional Certified Coach (PCC)

"Coachen is een ambacht, leer ik op mijn eerste ICF Global Conferentie in Montreal (2008). Een ambacht, dat faciliteert in groei en ontwikkeling op een manier, die mens en organisatie in alle aspecten in zijn waarde laat. De coach competenties van ICF-Global onderschrijven die gedachte en zijn voor mij steeds weer een bron van inspiratie. Fascinerend om mee te maken hoezeer dit ook door al haar leden, overal in de wereld , wordt gedragen. Voor ICF-Netherlands hoop ik hier, samen met u, een bijdrage aan te leveren. Maart 2014, Loeke Richter, voorzitter

Meer informatie over ICF - Professional Certified Coach (PCC)


Logo ICR

ICR

ICR Coach Register certificeert wereldwijd ICR practitioners (coaches) & hun bedrijven en is 100% onafhankelijk. ICR coaches voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels | procedure vereisten en vallen onder klacht- & tuchtrecht of geschiloplossing | arbitrage. ICR Coach Register is ISO 9001:2015 gecertificeerd, onderdeel van Global Network Group en onder supervisie van ICC Council. Bron: https://www.icr-coachregister.com/nl

Meer informatie over ICR


Logo Insights Discovery

Insights Discovery

"Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren." Bron: https://insightsbenelux.com/insights-discovery/

Meer informatie over Insights Discovery


Logo Kiwa Schuldhulpverlening

Kiwa Schuldhulpverlening

De NEN 8048-1 voor schuldhulpverleningsorganisaties, beschrijft de normatieve eisen die worden gesteld aan de schuldhulpverleningsorganisaties. De norm heeft betrekking op het primaire proces van de schuldhulpverlening. Hoe goed ze ook zijn aangeleerd, vakkennis en vakbekwaamheid zijn onderhevig aan slijtage. Om vakmanschap te onderhouden en inzichtelijk te maken, is er persoonscertificering. Anders dan bij een diploma gaat het bij persoonscertificering om een continue kwaliteitsmeting van persoonlijke vakbekwaamheid. Een kwaliteitsmeting heeft alleen waarde als die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, onpartijdige instantie. Die instantie is Kiwa. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van persoonscertificering helpen we u vakmanschap te borgen, zodat u zich hiermee kunt onderscheiden binnen uw markt. Bron: Kiwa

Meer informatie over Kiwa Schuldhulpverlening


Logo LIFO

LIFO

LIFO® Training Helps People Manage Their Strengths LIFO® Training focuses on strengths — on what’s right about leaders, teams, and individuals. It begins by identifying each person’s basic orientation to life and work. Based on this information, it offers powerful learning strategies for greater personal productivity, increased influence with key people, and more effective teamwork.

Meer informatie over LIFO


Logo NBI®

NBI®

Neethling Brain Instruments (NBI®) is een snelle en eenvoudige methode om in kaart te brengen welke clusters van breinprocessen u van nature gebruikt.

Meer informatie over NBI®


Logo NBVH

NBVH

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Onze circa 400 leden zijn opgeleid op HBO (plus)-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd.

Meer informatie over NBVH


Logo Nederlandse Academie voor Psychotherapie

Nederlandse Academie voor Psychotherapie

De Nederlandse Academie voor Psychotherapie is een particuliere onderwijsstichting en verzorgt sinds 1979 mensgerichte opleidingen, trainingen en workshops in Psychotherapie, Counseling & Coaching en Neurolinguïstisch programmeren. Jaarlijks studeren er rond de 350 studenten. De basis van de Academie is de integratieve mensbenadering. Je denken en gedrag, uw emoties en lichaam, uw sociale en spirituele kanten vormen een nauw met elkaar verbonden geheel. De Academie respecteert het uniek zijn van ieder mens.

Meer informatie over Nederlandse Academie voor Psychotherapie


Logo Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De NFG, ondersteunt professionals in het psychosociale werkveld, zodat zij zich puur kunnen richten op de zorg voor de cliënt of patiënt. De NFG houdt zich bezig met alles eromheen. Zo onderhoudt de NFG intensief contact met de verschillende zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek om het werkklimaat te blijven verbeteren. Verbetering voor de hulpverlener, maar ook voor diegene die hulp zoekt. bron: website NFG

Meer informatie over Nederlandse Federatie Gezondheidszorg


Logo NHA

NHA

NHA verzorgt opleidingen en thuiscursussen in Nederland en is erkend door het ministerie van Onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over NHA


Logo NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

EuroPsy is een Europese certificering voor psychologen, ontwikkeld door de Europese Federatie van Psychologen Verenigingen (European Federation of Psychologists Associations, EFPA). EuroPsy biedt uniforme richtlijnen voor vakbekwaamheid en ethiek, die worden onderschreven door de nationale psychologenverenigingen van de 36 landen (inclusief alle EU-landen) die lid zijn van de EFPA. EuroPsy is in 2010 geïntroduceerd en is aan te vragen in een groeiend aantal landen. Vanaf 2014 is het nu ook mogelijk EuroPsy aan te vragen in Nederland. Eisen voor aanvraag EuroPsy De eisen voor Nederlandse aanvragers zijn: een vierjarige academische opleiding in de psychologie aangevuld met een tweejarig postmastertraject

Meer informatie over NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)


Logo NOBCO

NOBCO

De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.

Meer informatie over NOBCO


Logo Noloc

Noloc

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. De ruim 2500 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, beroepskeuzeadvies, re-integratie en carrière coaching. Zij werken bijvoorbeeld bij re-integratie- en outplacementbureaus, bij interne loopbaancentra, bij het UWV, bij gemeenten of als zelfstandig ondernemer.

Meer informatie over Noloc


Logo NVPA

NVPA

Het NVPA is de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. We zetten ons in voor onze leden én voor mensen die op zoek zijn naar psychosociale therapie. Onze therapeuten werken vanuit een professionele, ervaringsgerichte aanpak. Zingeving staat centraal in de therapie. Bron: NVPA

Meer informatie over NVPA


Logo OOA

OOA

Dé beroepsvereniging voor organisatieadviseurs. We zetten ons in voor professionalisering van het vakgebied, bieden onze leden toegang tot een exclusief netwerk, internationaal erkende certificering en de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Meer informatie over OOA


Logo RBCZ

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Meer informatie over RBCZ


Logo St!r

St!r

St!R is het eerste onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland. Een register is een keurmerk voor kwaliteit. Het geeft ook inzicht in beschikbare specialisaties én de opleidingen die op het gebied van professioneel begeleiden erkend zijn. Het register vereenvoudigt het zoeken voor klanten én begeleiders. Met uw registratie bij St!R heeft u een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor uw cliënten en opdrachtgevers. Kortom: meer zekerheid en vrijheid én ontdaan van elke twijfel in partijdigheid.

Meer informatie over St!r


Logo TMA

TMA

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag. Bron: TMA Method

Meer informatie over TMA


Logo Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

De VIV is sinds 1999 de beroepsvereniging voor professionele therapeuten die integrale werkmethodieken gebruiken. Onder integraal werken verstaan we een geïntegreerde aanpak waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven. De VIV rekent een breed spectrum van zorgverleners tot haar leden waaronder professionals die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.

Meer informatie over Vereniging Integrale Vitaliteitkunde


Logo VESB

VESB

Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches (VESB) De VESB geeft richtlijnen voor passende opleiding, ervaring van coaches in België. Ze geeft daarnaast criteria waaruit een degelijke opleiding van de coaches bestaat.

Meer informatie over VESB


Logo Voice Dialogue

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode voor de ontwikkeling van zelfkennis en bewustzijnstransformatie. Daarnaast vormt het een therapeutisch instrument. Het is uitermate geschikt voor het werken met relaties. Daarom maken Psychologen en coaches van deze methodiek gebruik in hun werk voor intervisie en supervisie.

Meer informatie over Voice Dialogue


Logo VVM gecertificeerd mindfulness

VVM gecertificeerd mindfulness

De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) certificeert haar leden. Hiermee geeft zij een kwaliteitsgarantie af waarmee wordt aangetoond dat deze gecertificeerde leden voldoende zijn opgeleid. Daarnaast kun je ook gecertificeerd worden als je andere opleidingen hebt gevolgd die de VVM heeft geaccrediteerd.

Meer informatie over VVM gecertificeerd mindfulness